Enne korstnapühkija tulekut:

 • Võimaldada korstnapühkijale juurdepääs kõigile küttesüsteemi osadele.
 • Veenduda kõigi ligipääsuvõtmete olemasolus enne korstnapühkija tulekut.
 • Küttekolde ja puhastusavade läheduses mustust kartvad esemed eemaldada.
 • Palume veenduda, et korstnapühkija saabumise ajaks on korsten ja kütteseadmed jahtunud ning kolded põletamata jäänustest vabad.
 • Tagada ohutu ligipääs korstnale.

Tuleohutuse nõuded ja nõuanded:

 • Suitsuandur on kohustuslik igas kodus!
 • Vingugaasinandur on kohustuslik kõikides tahkekütteseadmetega või gaasiseadmega ruumides!
 • Ühe suitsuanduri valvatav ala on 60m²
 • Paigalda suitsuandur igale korrusele.
 • Paigalda suitsuandur magamistuppa või väljapääsuteedele (nt. esik/koridor).
 • Vaegkuuljatele on olemas vibratsiooniandur, mis ühendatakse suitsuanduriga ja pannakse nt. padja alla.
 • Koju on soovitatav paigaldada vähemalt üks 6kg tulekustuti või tulekustutustekk.
 • Lahtise küttekolde ees peab olema paigaldatud mittepõlevast materjalist kaitseplaat, mis ulatub koldeavast 15cm külgedele ja 75cm ette.
 • Kinnise (uksega) küttekolde ette peab olema paigaldatud mittepõlevast materjalist kaitseplaat, mis ulatub koldeavast 10cm külgedele ja 40cm ette.
 • Põlevmaterjalist katusel peab korstna kõrgus olema vähemalt 120cm ja sädemepüüdja maksimaalse võrguavaga 10x10mm.
 • Mittepõleva katusekattega peab korstna kõrgus olema katusepinnast vähemalt 80cm.
 • Elava tulega grill peab olema hoonetest vähemalt 5m kaugusel.
 • Grillsöega töötav grill peab olema hoonetest vähemalt 2m kaugusel.
 • Lõke läbimõõduga alla 1m peab olema hoonetest vähemalt 8m kaugusel.
 • Lõke läbimõõduga üle 1m peab olema hoonetest vähemalt 15m kaugusel.
 • Lõke läbimõõduga 3m ja rohkem peab olema kooskõlastatud Päästeametiga.
 • Lõke peab alati olema piiratud kivide või pinnasevalliga, ümbrus puhastatud põlevmaterjalist ja käepärast tuleb hoida ämber 10L veega või 6kg tulekustuti.
 • Puuriit peab hoonetest asuma vähemalt 4m kaugusel.
 • Prügikonteiner peab hoonetest asuma vähemalt 2m kaugusel.