Mõned asjad mida kindlasti tuleks teha enne korstnapühkija tulekut:

 • Võimaldada korstnapühkijale juurdepääs kõigile küttesüsteemi osadele.

 • Veenduda kõigi ligipääsuvõtmete olemasolus enne korstnapühkija tulekut.

 • Küttekolde ja puhastusavade läheduses mustust kartvad esemed eemaldada.

 • Palume veenduda, et korstnapühkija saabumise ajaks on korsten ja kütteseadmed jahtunud ning kolded põletamata jäänustest vabad.

 • Tagada ohutu ligipääs korstnale.


Tuleohutusnõuded, mida kodus järgida ja muud kasulikku:

 • Suitsuandur on kohustuslik igas kodus!

 • Vingugaasinandur on kohustuslik kõikides tahkekütteseadmetega või gaasiseadmega ruumides!

 • Ühe suitsuanduri valvatav ala on 60m²

 • Paigalda suitsuandur igale korrusele.

 • Paigalda suitsuandur magamistuppa või väljapääsuteedele (nt. esik/koridor).

 • Vaegkuuljatele on olemas vibratsiooniandur, mis ühendatakse suitsuanduriga ja pannakse nt. padja alla.

 • Koju on soovitatav paigaldada vähemalt üks 6kg tulekustuti või tulekustutustekk.

 • Lahtise küttekolde ees peab olema paigaldatud mittepõlevast materjalist kaitseplaat, mis ulatub koldeavast 15cm külgedele ja 75cm ette.

 • Kinnise (uksega) küttekolde ette peab olema paigaldatud mittepõlevast materjalist kaitseplaat, mis ulatub koldeavast 10cm külgedele ja 40cm ette.

 • Põlevmaterjalist katusel peab korstna kõrgus olema vähemalt 120cm ja sädemepüüdja maksimaalse võrguavaga 10x10mm.

 • Mittepõleva katusekattega peab korstna kõrgus olema katusepinnast vähemalt 80cm.

 • Elava tulega grill peab olema hoonetest vähemalt 5m kaugusel.

 • Grillsöega töötav grill peab olema hoonetest vähemalt 2m kaugusel.

 • Lõke läbimõõduga alla 1m peab olema hoonetest vähemalt 8m kaugusel.

 • Lõke läbimõõduga üle 1m peab olema hoonetest vähemalt 15m kaugusel.

 • Lõke läbimõõduga 3m ja rohkem peab olema kooskõlastatud Päästeametiga.

 • Lõke peab alati olema piiratud kivide või pinnasevalliga, ümbrus puhastatud põlevmaterjalist ja käepärast tuleb hoida ämber 10L veega või 6kg tulekustuti.

 • Puuriit peab hoonetest asuma vähemalt 4m kaugusel.

 • Prügikonteiner peab hoonetest asuma vähemalt 2m kaugusel.